Ở Việt Nam khi nhắc đến bảo hiểm nhân thọ mọi người vẫn cảm thấy mơ hồ

Mặc dù bảo hiểm nhân thọ đã thâm nhập vào thị trường Việt Nam từ khá lâu nhưng có thể nói, dường như khi nhắc đến bảo hiểm nhân thọ, hầu hết người dân chúng ta đều cảm thấy rất mơ hồ. Nhận định trên phản ánh đúng thực tế của ngành bảo hiểm nhân […]